El Dolor

El dolor

En el nostre institut o departament considerem el dolor com una MALALTIA per ella mateixa que cal guarir o pal·liar amb diferents mètodes o tecnologies i per això cal:

  • Un diagnòstic adequat.
  • Una estratègia precisa.
  • Un tractament personalitzat.

Quan un pacient pateix dolor agut o crònic, no sap a quin especialista ha d’anar. Sovint és atès per un altre especialista, que si bé mitiga el dolor no el fa desaparèixer completament. Això sense tenir en compte que potser passa pel quiròfan quan el tractament podria haver estat un altre. Aquesta indefensió del pacient que pateix durant molt de temps la crueltat del dolor, contamina la seva actitud a l’hora de pensar en els especialistes del dolor, creient que tampoc podran resoldre el seu problema.

L’Algiòleg (especialista en medicina del dolor) és el que té un coneixement més gran dels síndromes on el dolor es comporta com a malaltia o bé n’és el seu símptoma principal.

Sovint, en el nostre centre, veiem a pacients que han estat operats vàries vegades o que porten setmanes o anys sense poder dormir o portar una vida més o menys normal, ja que ningú els ha suggerit que vagin a un centre de tractament del dolor.

Sovint es té la idea equivocada que només els malalts pal·liatius (incorrectament anomenats “terminals”) o les persones que tenen càncer són candidats als centres de tractament del dolor.