Funcions

funciones
 1. Col·laborar a la millora de la qualitat de vida del pacient.
 2. Considerar el dolor com a símptoma o malaltia.
 3. Avaluar, tractar i guiar els malalts amb dolor agut i crònic.
 4. Ajudar al diagnòstic de les diferents malalties.
 5. Servir de centre d’informació per als col·legues.
 6. Desenvolupar un programa d’informació pública o privada sobre les diferents alternatives de control del dolor crònic.
 7. Avaluar les dades recollides per altres unitats clíniques sobre l’eficàcia dels diferents mètodes per alleugerir el dolor.
 8. Practicar o efectuar proves diagnòstiques, analgèsia per a biòpsies, arteriografies, etc.
 9. Activar l’assistència a domicili dins del pla d’actuació sanitària.
 10. Avaluar el consum d’analgèsics i els seus efectes secundaris.
 11. Millorar la imatge de l’hospital o del centre envers l’usuari.